Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Školní poradenské centrum


Školní poradenské centrum

Informujeme Vás, že na naší škole je zřízeno „Školní poradenské pracoviště“, jehož činnost se řídí novelou vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Poskytování poradenských služeb na naší škole koordinuje tzv. Školní poradenský tým. Výhodou školního poradenského týmu je, že umožňuje poskytnutí pomoci okamžitě a přímo na místě. Všichni členové týmu jsou odborníci, využívají znalosti prostředí a atmosféry školy, jsou blízcí a dosažitelní nejen pro děti, ale i pro rodiče a učitele. Poskytování poradensko-pedagogických služeb školou je bezplatné.

Mgr. Irena Karasová - speciální pedagog

Mgr. Martina Pečenková - metodik prevence rizikového chování

Mgr. Zdeněk Vých - ředitel školy, speciální pedagog

Mgr. Irena Karasová, Mgr. Zdeněk Vých -výchovný poradce a kariérový poradce pro II.stupeň