Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Přípravná třída

Třídní učitelka: Mgr. Milena Boušová


     
Vážení rodiče, 
od školního roku 2016/2017 je na naší  škole otevřena přípravná třída. I tento rok je v provozu.

Přípravná třída je vhodná pro děti s odkladem školní docházky tzn. pro děti školně nezralé, které nemohou docházet do mateřské školy. 

Jejím hlavním úkolem je připravit  na školní docházku děti

  • se sníženou koncentrací pozornosti
  • s obtížemi v pohybové koordinaci
  • s vadou řeči
  • s grafomotorickými obtížemi
  • se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním
  • se zdravotními problémy.  


 

 
   

        Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních  a komunikačních dovedností, utváření hrubé i jemné motoriky, rozvíjení pozornosti a soustředění, utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, rozvoj hudebních a výtvarných schopností.  Výuka probíhá od 8:00 do 11:40, děti mají možnost navštěvovat školní jídelnu a odpolední školní družinu (11:40 - 17:00). Přípravná třída  se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. Na konci školního roku se stručně slovně zhodnotí, s jakým výsledkem dítě přípravnou třídu absolvovalo.

                

 

9zs.kladno@centrum.cz           312 685 020 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.