Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

4. A

Třídní učitelka: Mgr. DANA MENCLOVÁ*****Asistent pedagoga: JANA LOUVAROVÁ

Nahrávám data...

Všichni jsme si užili vánoční prázdniny a odpočinutí jsme se vrátili do školy. Začali jsme opakovat všechno učivo, protože nás čekaly pololetní prověrky. Někteří z nás je zvládli docela dobře, někteří jsme zjistili, že ještě máme co dohánět. V hodinách přírodovědy jsme si povídali o zimě, byli jsme na vycházce v lese a u rybníka a tam jsme sledovali, jak to v přírodě v zimě vypadá. Při výtvarné výchově jsme kreslili soutěžní obrázky o sportovcích a o hasičích.Na konci ledna jsme si všichni odnesli pololetní vysvědčení.


Blahopřejeme našemu spolužákovi Járovi za umístění v první desítce ve výtvarné soutěži Městské policie "Bezpečnost s Empíkem". Nakreslil krásný obrázek a do třídy mu přišli poblahopřát příslušníci Městské policie a přinesli mu pěknou odměnu. V prosinci jsme v ČJ dokončili vyjmenovaná slova, v M jsme probrali násobení a dělení do 1000 a ukázali jsme si, jak se rýsují rovnoběžky a kolmice, abychom po Vánocích mohli rýsovat čtverce a obdélníky. Také jsme si četli různé vánoční příběhy a povídali jsme si o vánočních zvycích. 

Do školy k nám přijel Honza Krejčík, se kterým jsme si také povídali o Vánocích a zpívali známé koledy.
Při projektovém dnu jsme si prošli vánočně vyzdobené město, u Kladenského zámku jsme navštívili Pohádkovou zahradu. V ní jsme poznávali různé pohádky a plnili pohádkové úkoly. Na vánočním trhu na náměstí jsme si koupili drobné dárky pro rodiče a kamarády.
Poslední tři dny ve škole jsme měli "vánoční" vyučování. Povídali jsme si o Vánocích u nás a v Anglii, vyráběli jsme si vánoční přání, poslouchali a zpívali koledy a také jsme byli na vycházce v lese. Tam jsme jablky a mrkví ozdobili stromeček pro zvířátka.
Všem přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok.

Na začátku prosince se ve škole konalo tradiční Čertovsko-mikulášské rejdění. Třídu jsme si vyzdobili papírovými čerty a na akci jsme si vyrobili krásné masky. Kluci měli čerty a děvčata anděly. V tělocvičně jsme soutěžili v čertovských disciplínách (např. foukání sněhových koulí, skládání čertovských puzzlí, pletení andělských copánků a mnoho dalších). Ve třídě jsme od Mikuláše, který přišel i s čerty a anděly, dostali sladkosti.


Další zajímavou a poučnou akcí byl program "Recyklace hrou". Povídali jsme si o správném třídění odpadů, o významu recyklace a také jsme si zkusili "rozebrat" počítač a pračku a roztřídit správně do odpadu.

Také jsme navštívili dětské oddělení Městské knihovny Kladno. Paní knihovnice nám vyprávěla o pověstech. Seznámili jsme se se Starými pověstmi českými, prohlédli jsme si při tom různá vydání knih. Také nám četla pověsti o různých místech v Kladně. To bylo moc zajímavé. Ve škole jsme si potom prohlédli další knihy Starých pověstí českých, jednu dokonce 100let starou, a v čítance jsme si přečetli pověst "O praotci Čechovi" a komiks "O svatém Václavovi".
Obě akce se nám moc líbily.

V listopadu při dalším projektovém dnu jsme navštívili Kladenský zámek. Tam jsme si prohlédli stálou expozici věnovanou kladenskému rodákovi Zdeňku Milerovi, který vytvořil pohádkovou postavičku Krtečka. Na výstavě jsme si prohlédli Milerovu  pracovnu, spoustu obrázkových knížek o Krtkovi a dalších zvířátkách, viděli jsme několik pohádek a také jsme se seznámili s Krtkovou cestou do vesmíru.

V zámku jsme kromě výstavy také navštívili důlní štolu a v ní jsme poznali, jak se dříve v Kladně těžilo uhlí.
Projektový den byl moc zajímavý a poučný.

Ve středu 6. října jsme v rámci dopravní výchovy byli na dopravním hřišti. Zopakovali jsme si tam dopravní značky a pravidla silničního provozu pro "řidiče" kol, která jsme probrali při teoretické části ve škole. Pak jsme dostali helmy a kola a jezdili jsme. Museli jsme se snažit všechna pravidla dodržovat, aby nedošlo k havárii. Jízdy se nám všem dařily a moc jsme si dopoledne užili.  V úterý 19. října jsme při projektovém dnu navštívili divadlo Lampion, představení "Prapodivné království". Hra byla o malém chlapci, který poznal, jak je důležité pravé přátelství. Představení se nám moc líbilo. Cestou do divadla jsme si ve městě ukázali významné budovy - radnici, kladenský zámek a zámeckou zahradu, městské divadlo, vědeckou a dětskou knihovnu. Také jsme sledovali dopravní značky a opakovali si pravidla pro chodce a cyklisty, která jsme se naučili při dopravní výchově.


Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli ve škole. Už jsou z nás čtvrťáci. Tři spolužáci odešli do jiné třídy, zato máme nové spolužačky Vanessu, Markétu a Jennifer, takže kluci už nejsou v přesile. Když jsme se ve škole rozkoukali a popovídali si o zážitcích z prázdnin, začali jsme opakovat učivo z loňského roku. Letos máme místo prvouky 2 nové předměty - vlastivědu a přírodovědu. Také už jsme měli první letošní projektový den "Oslavy podzimu". Šli jsme do lesa k Bažantnici, kde jsme poznávali stromy a jejich plody, pozorovali jsme lesní a vodní živočichy a také jsme si povídali o správném chování v přírodě. Cestou jsme si také opakovali dopravní značky, protože jsme ve škole měli dopravní výchovu, abychom mohli začít sami jezdit na kole. 


1. června jsme se spolužáky oslavili Den dětí. Sešli jsme se ve třídě, kde jsme si rozdali a vybarvili kartičky na plnění různých zábavných úkolů a také jsme dostali nanuky. Úkoly jsme pak plnili venku. Skákali jsme z místa do dálky, házeli míčky do kruhu, skládali puzzle, hádali jsme hádanky a poznávali stromy. Bylo to hezké dopoledne. 

Celý červen jsme pak ve všech předmětech dokončovali a opakovali učivo a také jsme psali prověrky. Při čtení jsme přečetli celou knihu o Ferdovi Mravencovi. Moc se nám líbila.
Také jsme měli projekt "Ochrana člověka", který byl kvůli špatnému počasí v tělocvičně. Při něm jsme si zopakovali dopravní značky a bezpečnost na ulici, učivo PRV o našem těle a ošetřování zranění. Z naší třídy se zúčastnili pouze 4 žáci - Růža, Jolana, Kristián a Tibor. 
30. června jsme se naposled v tomto školním roce sešli ve třídě a rozdali si vysvědčení. 
Všem přejeme krásné prázdniny a těšíme se do 4. třídy.

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.