Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

3. A

Třídní učitelka: Mgr. DANA MENCLOVÁ*****Asistent pedagoga: JANA LOUVAROVÁ

Nahrávám data...

V polovině dubna po dlouhé době začala výuka ve škole, i když se musíme s ostatními třídami po týdnu střídat. Ve třídě se nás sešlo docela hodně. Už jsme se na kamarády těšili a měli jsme si o čem povídat. 

Společně jsme si zopakovali a procvičili učivo, které jsme dělali sami doma při distanční výuce. V ČJ jsme se naučili další vyjmenovaná slova, při matematice jsme si vyzkoušeli rýsovat kružítkem kružnice. Sice nám to moc nešlo, ale snažili jsme se a bavilo nás to.
Také jsme si jarně vyzdobili třídu krásnými sluníčky, která jsme společně vyrobili.
Po týdnu práce doma se zase těšíme do školy na společnou práci.

Celý měsíc březen opět probíhala distanční výuka. Na každý týden jsme dostali vždy nové úkoly, které jsme vypracovávali. Někteří z nás chodili na konzultace k paní učitelce a asistentce do školy a úkoly jsme vypracovávali společně. Několik z nás se také pravidelně zapojovalo do on-line výuky, při které nám paní učitelka vždycky učivo vysvětlila a společně jsme pracovali. Také jsme se díky tomu mohli vidět s kamarády ze třídy.  V ČJ jsme probrali podstatná jména, jejich číslo, rod a naučili jsme se pádové otázky. V M jsme se naučili písemně sčítat a odčítat do 100 a začali jsme poznávat čísla do 1000. Při AJ jsme každý na sobě ukazovali různé části těla. To nás moc bavilo.  Teď se těšíme na Velikonoce a všem přejeme, aby si je krásně užili.


Měsíc únor začal jarními prázdninami. Moc jsme si je užívali, protože napadl sníh a my jsme mohli sáňkovat. Po prázdninách jsme se bohužel do školy nevrátili, dál  probíhala opět distanční výuka. Někteří z nás docházeli do školy na konzultace a několik  nás mluvilo s p. učitelkou a asistentkou on-line.


Po vánočních prázdninách jsme se bohužel ve třídě nesešli, protože opět začala distanční výuka. Nemohli jsme si s kamarády povídat o Vánocích a o dárcích. Vánoční dárky jsme pouze nakreslili a obrázky odevzdali paní učitelce. Celý měsíc jsme pracovali doma, každý týden jsme dostávali nové úkoly. Opakovali jsme vyjmenovaná slova po b, l, m, procvičovali násobilku a v pracovních sešitech jsme sčítali a odčítali do 100. Na konci ledna jsme všichni obdrželi hodnocení za 1. pololetí. Teď nás čekají týdenní jarní prázdniny. Po nich se možná zase všichni uvidíme ve škole.


V prosinci jsme se opět učili ve škole. Přišli nám dva noví spolužáci - Michal a Ivo a my jsme se s nimi hned skamarádili. V ČJ jsme se učili vyjmenovaná slova po b a po l a docela nám to šlo. V M jsme pořád procvičovali násobilku a začali jsme sčítat a odečítat do 100. Celý měsíc jsme měli vánočně vyzdobenou třídu a poslouchali jsme koledy. Poslední den před vánočními prázdninami jsme si se spolužáky předali malé dárky a snědli veliký dort, který jsme do třídy dostali.   Přejeme všem šťastný nový rok. 


V listopadu stále probíhala distanční výuka, učili jsme s doma. Do školy jsme přišli až 30. listopadu. Sešli jsme se skoro všichni a moc rádi jsme se zase viděli. S paní učitelkou jsme si zkontrolovali všechny úkoly, všechno učivo jsme si společně zopakovali. David se během distanční výuky zapojil do výtvarné soutěže k projektu "Podzim" a vyrobil krásného draka. Za svoji práci dostal odměnu. Teď se už budeme učit podle rozvrhu, jen místo cvičení v tělocvičně a plavání budeme chodit na vycházky do přírody nebo poznávat okolí naší školy a město.


Měsíc říjen byl zvláštní. Začal jako každý jiný měsíc, pilně jsme pracovali, v M jsme pokračovali v násobilce, v ČJ jsme se začali učit o souhláskách ve slovech a v AJ jsme se naučili další slovíčka, tentokrát o škole.

Pak jsme kvůli šíření koronaviru museli při HV přestat zpívat, bylo zrušené i plavání a nakonec v půlce října jsme museli zůstat doma a učíme se "na dálku". Snad se brzy do školy vrátíme a budeme pokračovat zase všichni společně.

Začal nový školní rok a z nás už jsou třeťáci. Přes prázdniny se odstěhoval Ervínek, ale máme nové spolužáky Romana a Davida.  Letos máme nový předmět - angličtinu. Už se umíme pozdravit a představit, naučili jsme se abecedu a  několik zvířátek. Při tělocviku chodíme na plavání do velkého bazénu u Sletiště. To se nám líbí.

Také už jsme měli první letošní projekt "Oslavy podzimu". Šli jsme do lesa ke Sletišti, cestou jsme si povídali o podzimu, co se děje v přírodě, poznávali jsme stromy a keře, jejich listy a plody. Bylo hezké počasí, takže se den povedl.