Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

4. A

Třídní učitelka: Mgr. MARIE LOČÁRKOVÁ*****Asistent pedagoga: JITKA LOČÁRKOVÁ

Nahrávám data...

V březnu pokračujeme v distanční a online výuce. V českém jazyce jsme se učili skloňovat podstatná jména podle vzorů. U podstatných jmen jsme určovali rod, číslo a pád.  V matematice jsme se věnovali sčítání a odčítání do 1 000 000 a písemnému násobení jednociferným činitelem. Také jsme se zaměřili na římská čísla.  V geometrii jsme rýsovali trojúhelník, obdélník a čtverec a počítali i obvod.
V přírodovědě jsme se zajímali o jaro a jarní přírodu, o hospodářská a volně žijící zvířata
a rostliny u lidských sídel. Vlastivěda nás moc baví, povídáme si o císaři Rudolfu II., Marii Terezii a Josefu II. Také jsme se zaměřili na Velikonoce, připomínáme si zvyky, tradice a význam těchto největších křesťanských svátků.
Všem přejeme krásné jarní dny a veselé Velikonoce.


Zprávička za měsíc únor

     V prvním únorovém týdnu proběhly jarní prázdniny. Po nich pokračujeme v distanční   a online formě výuky.  V českém jazyce jsme procvičovali vyjmenovaná a příbuzná slova, podstatných jmen jsme se učili určovat rod a také pád. V matematice jsme se věnovali sčítání a odčítání do 1000 000, v geometrii jsme rýsovali trojúhelník, obdélník a čtverec. Také jsme se zaměřili na římská čísla. V přírodovědě jsme se zajímali o jaro a jarní přírodu. Vlastivěda nás moc baví, povídáme si o nejvýznamnějším českém králi Karlu IV.


Vzhledem k epidemiologické situaci vyhlásila vláda ČR od  4. 1. 2021 distanční výuku. Většina z nás se snaží co nejlépe plnit zadané úkoly. V českém jazyce si opakujeme vyjmenovaná slova a seznamujeme se se slovními druhy. V matematice počítáme do 1 000 000 a učíme se rýsovat obdélník
a trojúhelník. V přírodovědě poznáváme a také kreslíme život zvířat v zimě
a ve vlastivědě se věnujeme dějinám české země. 28. 1. 2021 končí 1. pololetí vysvědčením.


Od 30. listopadu 2020 začala po dlouhé době opět prezenční výuka. Byli jsme moc rádi, že jsme se zase ve škole v této složité době sešli. Hned na začátku měsíce jsme si vánočně vyzdobili třídu. O pracovní činnosti jsme vystřihovali  a zdobili krásné vánoční kapříky, které nám zdobí okna i dveře. Celý první prosincový týden jsme se ve všech předmětech věnovali projektu Čertovskomikulášské rejdění. 5. 12. jsme se vzhledem ke koronavirové situaci spojili online pomocí videokonference s pracovníky Lega, kteří si pro nás připravili vzdělávací program zaměřený na ochranu životního prostředí s konstrukcí elektromobilu a s následným programováním pomocí tabletu. Na celé dopoledne se z nás stali konstruktéři, designéři i programátoři. Nejvíce se nám líbila fáze programování, konkrétně ovládání směru a rychlosti elektromobilu a závěrečné automobilové závody.  Těsně před Vánocemi jsme si užili vánoční projekt, kde jsme se naplno věnovali vánočním zvykům a obyčejům a přicházejícím svátkům. Poslední školní den tohoto roku jsme si uspořádali třídní besídku, poslouchali jsme koledy, ochutnávali cukroví a nadělovali jsme si dárky.Hezké Vánoce a šťastný nový rok 2021.


Celý měsíc listopad probíhala distanční výuka. V českém jazyce jsme plnili úkoly zaměřené na vyjmenovaná a příbuzná slova po b, l m a p. Ve slohu jsme pomocí vyprávění a popisu určovali lidské vlastnosti. V matematice jsme se věnovali násobení a dělení do 1000 zpaměti. V přírodovědě jsme na vycházkách do přírody poznávali změny v podzimní přírodě, určovali druhy stromů, sbírali jsme krásně zabarvené listy, ze kterých jsme si vyráběli herbář. Podle sdělení dětí nám největší problémy činila vlastivěda, kde jsme se seznamovali s Českou republikou, se státním a politickým systémem a státními symboly. Někteří žáci se v distanční výuce učivu naplno a pečlivě věnovali. Bylo i hodně těch, kteří odevzdali úkoly nevypracované a odbyté. Dvě žákyně se zapojily i do projektu Podzim, odevzdaly moc pěkné výkresy a výrobky a zaslouží velkou pochvalu.
30. 11. 2020 se všichni sejdeme ve třídě, protože tímto dnem se vracíme k prezenční výuce. Všem přejeme hodně zdraví a krásný adventní čas.


V říjnu jsme se učili pouhých 9 dnů. Od 14. 10. 2020 nastala situace, které jsme se všichni obávali. Vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci v České republice se zavřely školy a byla nařízena distanční výuka. Současná situace byla předvídatelná, přesto negativním způsobem zasáhla nás všechny. Paní učitelka informovala rodiče o tom, jakým způsobem budeme mezi sebou komunikovat. Na webu naší školy jsou podrobně zadané úkoly z českého jazyka, matematiky, angličtiny, vlastivědy a přírodovědy. V týdnu od 26. 10. do 30. 10. jsou rozhodnutím MŠMT vyhlášeny podzimní prázdniny.


1. 9. 2020 začal nový školní rok a z nás už jsou čtvrťáci. Sešli jsme se ve třídě po strašně dlouhé době, kdy jsme se vzhledem k pandemii učili doma formou distanční výuky se svými rodiči. Všichni víme, že nás čeká velmi náročný školní rok, tak uvidíme, jak vše zvládneme.
24. 9. 2020 jsme se vydali na náš první projektový den, který měl název Oslavy podzimu.
Šli  jsme do přírody, kde jsme se učili zážitkem. Pozorovali jsme začínající změny spojené s příchodem podzimu. Také jsme si pěkně zasportovali na Sletišti.
29. 9 2020 jsme se vydali na dopravní hřiště v Rozdělově. Přestože nám počasí moc nepřálo, vyzkoušeli jsme si praktickou výuku s jízdou na kole, osvojili  jsme si pravidla silničního provozu, dopravní značky, bezpečné a ohleduplné chování cyklistů i chodců. 
Hezké podzimní dny.