Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

5. A

Třídní učitelka: Mgr. MARIE LOČÁRKOVÁ*****Asistent pedagoga: JITKA LOČÁRKOVÁ

Nahrávám data...

Nastal poslední měsíc v tomto roce. Každoročně jeho začátek je ve znamení ,,Čertovskomikulášského rejdění“ spojeného s příchodem a nadílkou od čerta, Mikuláše i anděla. A tak jsme si 3. 12. v tělocvičně školy užili nadpozemských bytostí a soutěží. 10. 12. nás navštívil náš kamarád Honza Krejčík s představením plné vánočních zvyků. Společně jsme zpívali vánoční  koledy, zdobili stromečku a povídali si o Ježíškovi.
15. 12. proběhl projektový den Kladno – naše město. Žáky seznámil se zvyky a tradicemi v našem městě v adventním čase. Turistickou vycházkou jsme se byli podívat na vyzdobeném  Náměstí starosty Pavla, kde stojí krásně ozdobený vánoční stromeček. Také jsme navštívili Zahradu Kladenského zámku.   Poslední tři dny před prázdninami  jsme se také věnovali přicházejícím Vánocům. Ve výtvarné výchově jsme zdobili kapra a stromeček. V českém jazyce jsme si četli ukázky z Bible a učili jsme se psát vánoční a novoroční přání.
HEZKÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2022


Na přelomu měsíce října a listopadu jsme oslavili svátek strašidel a duchů Halloween.
V českém jazyce se učíme vyjmenovaná a příbuzná slova. V matematice procvičujeme písemné sčítání a odčítání, upevňujeme písemné násobení a dělení a počítáme do milionu. V geometrii rýsujeme pravidelný i nepravidelný šestiúhelník a také počítáme jeho obvod. Ve vlastivědě se učíme o Evropské unii a našich sousedech. Podrobně jsme probírali Slovensko. Moc nás baví přírodověda. Učíme se o sluneční soustavě a poznáváme planety.   10. 11. 2021 jsme se celé dopoledne věnovali projektu,, Poznáváme pohádky“. Projekt nám přiblížil kouzelný svět pohádek, kde je zlo vždy potrestáno a dobro zvítězí.   16. 11. 2021 jsme zavítali v rámci projektového dne do Sládečkova vlastivědného muzea. Prohlédli jsme si výstavu cenných známek Cyrila Boudy. Ve druhé části  jsme se seznámili s hračkami firmy Fatra. Viděli  jsme nejen hračky slavné designérky Libuše Niklové, ale i současných návrhářů. Součástí výstavy nazvané Fenomén Fatra byl i herní koutek.18. 11. 2021 jsme šli do Městské knihovny na Sítné, kde pro nás paní knihovnice měla připravené knihy s dětským hrdinou. Z knížek nám přečetla pár vtipných příběhů. Také nás seznámila s provozem knihovny. Vyprávěla nám, jak to v ní chodí a co se dělá v knihovně kromě půjčování knih. 19. 11. 2021 se konal naučně zábavný ekoprogram spojený se zpracováním a tříděním použitého materiálu  ,,Recyklace hrou“.  Hravou formou jsme se dozvěděli o významu třídění odpadu a o využití recyklovaného materiálu.      Hezký adventní čas.


V českém jazyce jsme se učili stavbu slov, předpony, předložky a zdvojené souhlásky. Také jsme se věnovali hlasitému čtení s porozuměním. Moc nás baví číst krásnou knížku Astrid Lindgrenové Děti z Bullerbynu. V matematice jsme poznávali sítě těles a rýsovali šestiúhelník.  Ve výtvarné výchově jsme pracovali s přírodninami. Kreslili jsme houby, listy, žaludy a kaštany. Nejlepší výkresy jsme poslali do soutěže. V hodinách hudební výchovy jsme si postavili ze stavebnice Lego různé hudební nástroje. Nacvičili jsme si dvě písničky a poslali video a fotku naší kapely Devítka do soutěže vyhlášené firmou Lego s názvem:
,,Postavte si hudební nástroje a získejte Lego stavebnici.“ 
     Druhý projektový den byl zaměřen na poznávání našeho města Kladna. 19. 10. 2021 jsme navštívili divadlo Lampion s představením Podivuhodné království. Při procházce Kladnem jsme poznávali kulturní a historické budovy.   
      Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci vyhlásil ředitel školy 26. 10. ředitelské volno. 27. – 29. 10. byly podzimní prázdniny a 28. 10. jsme slavili státní svátek.


Září
     1. 9. 2021 začal nový školní rok a z nás už jsou páťáci. Ve třídě máme dva nové spolužáky. Na začátku školního roku jsme seznámili se školním řádem a určili jsme si pravidla třídy. Dobře víme, jak se budeme chovat během přestávek, v tělocvičně, na hřišti i ve školní jídelně.  Celý měsíc září jsme se zaměřili na opakování učiva ze 4. třídy. Během vyučování hrajeme různé hry a soutěže. To nás moc baví.
     23. 9. 2021 se naše třída zúčastnila edukativní soutěžní akce ODPADIÁDA 2021, která proběhla na náměstí Sítná. Naši školu reprezentovala dvě družstva, která byla složena z osmi soutěžících z naší a ještě ze 6. třídy.
      24. 9. 2021 proběhl první projektový den Oslavy podzimu. Užili jsme si krásný podzimní den plný poznávání přírody a sportu.
    28. 9. jsme oslavili státní svátek. Ve vlastivědě jsme si vyprávěli o svatém Václavu, patronu české země.
Hezké podzimní dny.


 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.