Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

5. A

Třídní učitelka: Mgr. MARIE LOČÁRKOVÁ*****Asistent pedagoga: JITKA LOČÁRKOVÁ

Nahrávám data...

Po dlouhé zimě jsme moc rádi, že začalo jaro a nastal nejkrásnější měsíc v roce. Jaru, přírodě a domácím zvířatům jsme se věnovali během projektu Děti a příroda, který se konal 5. 5. 2022 ve venkovních prostorech školy. Cílem akce bylo propojení teoretických znalostí z učebnic a pracovních sešitů s reálnou faunou a flórou, ve které každodenně žijeme.
     27. 5. 2022 proběhl projektový den, který byl zaměřen na sport a pobyt v přírodě. Přes Sítenské údolí jsme se vydali na Sletiště do trampolínového centra, kde jsme se pořádně vydováděli a zasportovali si.
     Český svaz zahrádkářů vyhlásil pro žáky z 1. stupně kladenských základních škol vědomostní soutěž Mladý zahrádkář, která se konala 27. 5. 2022. Z naší třídy se jí zúčastnili tři žákyně a jeden žák. Sice jsme nebyli na prvním místě, ale to nevadí. Hlavní je, že jsme se soutěže zúčastnili a dozvěděli jsme se mnoho vědomostí i zajímavostí.
     V českém jazyce jsme se učili shodu podmětu s přísudkem. V matematice jsme se věnovali systematizaci a prohlubování učiva. Moc nás baví geometrie, kde jsme počítali povrch kvádru a krychle. V angličtině probíráme téma počasí. Máme zábavné pracovní sešity, kam kreslíme a učíme se nová slovíčka. V přírodovědě se věnujeme dopravní výchově a pravidlům bezpečného pobytu v přírodě. Ve vlastivědě si povídáme o lidských právech a povinnostech nás dětí. Moc rádi kreslíme, v květnu jsme se zaměřili na jarní květiny.


DUBEN

Na začátku dubna byla v plném proudu příprava na velikonoční jarmark, který se konal od 11.4 – 13. 4. 2022 ve školní dílně.  4. 4. 2022 jsme se zúčastnili v kině Hutník vzdělávacího programu s názvem Čína – Říše za velkou zdí. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací z minulosti i ze současnosti této zajímavé a obrovské země.
12. 4. proběhla pedagogická rada a třídní konzultace. Rodiče si prohlédli krásnou velikonoční výstavu a byli seznámeni s hodnocením chování a prospěchu za 3. čtvrtletí. Od 14. dubna do 18. dubna jsme slavili svátky jara Velikonoce. 20. dubna jsme se fotografovali.  21. dubna proběhl další projektový den. Tentokrát jsme se vydali
do Labyrintu, kde pro nás byl připraven vzdělávací program na environmentální téma nazvaný Zázračná voda.
29. 4. se konala multikulturní akce Čarodějné dopoledne. Připomněli jsme si tradice pálení čarodějnic. Připraven byl průvod masek, soutěže, tanec a opékání špekáčků. Počasí nám přálo, sluníčko krásně svítilo, moc jsme si tento čarodějný den užili.  Přejeme všem krásné jarní dny a 1. máj.


Březen
    V českém jazyce jsme se učili poznávat zájmena a skloňovat je. Ve slohovém cvičení jsme se zabývali popisem pracovního postupu. Také jsme psali gratulaci a pozvánku na velikonoční jarmark. V matematice jsme se věnovali sčítání a odčítání do 1 000 000, písemnému násobení a dělení jednociferným a dvojciferným činitelem. Také jsme se zaměřili na slovní úlohy, zaokrouhlování a odhady. V geometrii  jsme řešili shodnost geometrických útvarů. V přírodovědě jsme se zajímali o člověka a jeho zdraví. Vlastivěda nás moc baví, povídali jsme si o vzniku Československa.
    Během hodin tělesné výchovy jsme si průběžně zvyšovali zdatnost a hbitost, protože 14. 3. proběhlo v tělocvičně školní kolo soutěže Desetiboj mladého strážníka. Dvě nejlepší smíšené dvojice sportovců budou naši třídu reprezentovat v červnu na Sletišti.
       23. 3. proběhl projektový den. Navštívili jsme Kladenský zámek a prohlédli si výstavu kladenského rodáka pana Zdeňka Milera nazvanou Krtek. Připravený program se nám moc líbil. Při procházce městem jsme poznávali a pojmenovávali významné kulturní a historické budovy.  Všem přejeme krásné jarní dny a veselé Velikonoce.


Skončilo 1. pololetí a dostali jsme výpis z vysvědčení. V pátek 4. února jsme si užili jednodenní pololetní prázdniny. Od 14. 2. do 20. 2. jsme prožili týdenní jarní prázdniny. Někteří z nás pobývali ve městě, někdo byl na horách, kde si užil lyžování a bobování.
     Ve všech předmětech jsme se věnovali 24. zimním olympijským hrám v Pekingu, které začaly 4. února skončily 20. února. Fandili  jsme našim sportovcům, nejvíce nás oslnila Ester Ledecká a Martina Sáblíková.
    Sportu jsme se věnovali i ve výtvarné výchově.  Zapojili jsme se do soutěže s názvem Sportuji, sportuješ, sportujeme, kterou pro nás vyhlásila Městská knihovna v Kladně. Výkresy se nám moc povedly, všechny práce budou vystaveny v knihovně na Sítné.


V novém roce 2022 se stále potýkáme s nemocí Covid 19, proto pokračovalo pravidelné testování žáků a učitelů.  V českém jazyce jsme se věnovali přídavným jménům, které jsme se učili skloňovat a stupňovat. V literární výchově jsme si četli Staré pověsti české formou obrázkového čtení v knize Martina Pitra. Tato forma komiksového čtení se nám moc baví.
V matematice jsme počítali zlomky. V obou hlavních předmětech jsme se připravovali na pololetní písemné práce. 26. 1. 2022 se konala pedagogická rada. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci proběhla naplánovaná třídní konzultace s rodiči formou emailu nebo telefonicky. 31. 1. 2022 dostaneme výpis z vysvědčení a 4. 2. 2022 budou jednodenní pololetní prázdniny


Nastal poslední měsíc v tomto roce. Každoročně jeho začátek je ve znamení ,,Čertovskomikulášského rejdění“ spojeného s příchodem a nadílkou od čerta, Mikuláše i anděla. A tak jsme si 3. 12. v tělocvičně školy užili nadpozemských bytostí a soutěží. 10. 12. nás navštívil náš kamarád Honza Krejčík s představením plné vánočních zvyků. Společně jsme zpívali vánoční  koledy, zdobili stromečku a povídali si o Ježíškovi.
15. 12. proběhl projektový den Kladno – naše město. Žáky seznámil se zvyky a tradicemi v našem městě v adventním čase. Turistickou vycházkou jsme se byli podívat na vyzdobeném  Náměstí starosty Pavla, kde stojí krásně ozdobený vánoční stromeček. Také jsme navštívili Zahradu Kladenského zámku.   Poslední tři dny před prázdninami  jsme se také věnovali přicházejícím Vánocům. Ve výtvarné výchově jsme zdobili kapra a stromeček. V českém jazyce jsme si četli ukázky z Bible a učili jsme se psát vánoční a novoroční přání.
HEZKÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2022


Na přelomu měsíce října a listopadu jsme oslavili svátek strašidel a duchů Halloween.
V českém jazyce se učíme vyjmenovaná a příbuzná slova. V matematice procvičujeme písemné sčítání a odčítání, upevňujeme písemné násobení a dělení a počítáme do milionu. V geometrii rýsujeme pravidelný i nepravidelný šestiúhelník a také počítáme jeho obvod. Ve vlastivědě se učíme o Evropské unii a našich sousedech. Podrobně jsme probírali Slovensko. Moc nás baví přírodověda. Učíme se o sluneční soustavě a poznáváme planety.   10. 11. 2021 jsme se celé dopoledne věnovali projektu,, Poznáváme pohádky“. Projekt nám přiblížil kouzelný svět pohádek, kde je zlo vždy potrestáno a dobro zvítězí.   16. 11. 2021 jsme zavítali v rámci projektového dne do Sládečkova vlastivědného muzea. Prohlédli jsme si výstavu cenných známek Cyrila Boudy. Ve druhé části  jsme se seznámili s hračkami firmy Fatra. Viděli  jsme nejen hračky slavné designérky Libuše Niklové, ale i současných návrhářů. Součástí výstavy nazvané Fenomén Fatra byl i herní koutek.18. 11. 2021 jsme šli do Městské knihovny na Sítné, kde pro nás paní knihovnice měla připravené knihy s dětským hrdinou. Z knížek nám přečetla pár vtipných příběhů. Také nás seznámila s provozem knihovny. Vyprávěla nám, jak to v ní chodí a co se dělá v knihovně kromě půjčování knih. 19. 11. 2021 se konal naučně zábavný ekoprogram spojený se zpracováním a tříděním použitého materiálu  ,,Recyklace hrou“.  Hravou formou jsme se dozvěděli o významu třídění odpadu a o využití recyklovaného materiálu.      Hezký adventní čas.


V českém jazyce jsme se učili stavbu slov, předpony, předložky a zdvojené souhlásky. Také jsme se věnovali hlasitému čtení s porozuměním. Moc nás baví číst krásnou knížku Astrid Lindgrenové Děti z Bullerbynu. V matematice jsme poznávali sítě těles a rýsovali šestiúhelník.  Ve výtvarné výchově jsme pracovali s přírodninami. Kreslili jsme houby, listy, žaludy a kaštany. Nejlepší výkresy jsme poslali do soutěže. V hodinách hudební výchovy jsme si postavili ze stavebnice Lego různé hudební nástroje. Nacvičili jsme si dvě písničky a poslali video a fotku naší kapely Devítka do soutěže vyhlášené firmou Lego s názvem:
,,Postavte si hudební nástroje a získejte Lego stavebnici.“ 
     Druhý projektový den byl zaměřen na poznávání našeho města Kladna. 19. 10. 2021 jsme navštívili divadlo Lampion s představením Podivuhodné království. Při procházce Kladnem jsme poznávali kulturní a historické budovy.   
      Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci vyhlásil ředitel školy 26. 10. ředitelské volno. 27. – 29. 10. byly podzimní prázdniny a 28. 10. jsme slavili státní svátek.


Září
     1. 9. 2021 začal nový školní rok a z nás už jsou páťáci. Ve třídě máme dva nové spolužáky. Na začátku školního roku jsme seznámili se školním řádem a určili jsme si pravidla třídy. Dobře víme, jak se budeme chovat během přestávek, v tělocvičně, na hřišti i ve školní jídelně.  Celý měsíc září jsme se zaměřili na opakování učiva ze 4. třídy. Během vyučování hrajeme různé hry a soutěže. To nás moc baví.
     23. 9. 2021 se naše třída zúčastnila edukativní soutěžní akce ODPADIÁDA 2021, která proběhla na náměstí Sítná. Naši školu reprezentovala dvě družstva, která byla složena z osmi soutěžících z naší a ještě ze 6. třídy.
      24. 9. 2021 proběhl první projektový den Oslavy podzimu. Užili jsme si krásný podzimní den plný poznávání přírody a sportu.
    28. 9. jsme oslavili státní svátek. Ve vlastivědě jsme si vyprávěli o svatém Václavu, patronu české země.
Hezké podzimní dny.


 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.