Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

1.A

Třídní učitel: Mgr. JITKA KUČEROVÁ, KRYSTÝNA DRVOTOVÁ

První měsíc nového roku končí a my dostaneme své první vysvědčení. Všichni se snažíme pilně pracovat a pokud se někomu nedařilo, tak v druhém pololetí se určitě poštěstí všem. Ve škole se nejen učíme, ale tento měsíc tvoříme obrázky do soutěží o sportování a práci hasičů. Rádi zpíváme, tančíme a cvičíme. V hodinách tělocviku cvičíme každé pondělí pod vedením trenéra a moc se nám hodiny líbí, hlavně nové hry, které nás trenéři naučili.


Prosinec nám utekl jako voda. Naučili jsme se nová písmenka, slabiky už umíme nejen číst, ale i psát. Někteří z nás musí přidat, ale snažíme se. Rádi počítáme, zpíváme, cvičíme, kreslíme a tvoříme.
V tomto měsíci byly i dvě školní akce. Čertovskomikulášské rejdění, kde jsme za odměny plnili různé úkoly. O týden později k nám do školy přijel Honza Krejčík se svým vánočním vystoupením. Zpívali jsme, tančili a netradiční formou jsme se seznámili s vánočními zvyky. Dalším zážitkem pro nás bylo projektové vyučování. Tentokrát jsme zavítali do centra našeho města. Viděli jsme vánoční výzdobu ulic, domů, náměstí St. Pavla, kde nás okouzlil vánoční strom. Poté jsme zavítali do zámecké zahrady, kde jsme poznávali pohádky a to podle vystavených pohádkových postav v areálu zahrady. Nyní máme projektové vyučování přímo ve škole. Plníme vánoční úkoly z českého jazyka, matematiky a prvouky. Tvoříme vánoční výzdobu, zpíváme koledy, vypravujeme si o vánočních zvycích a některé jsme už vyzkoušeli přímo ve třídě. Všichni se společně těšíme na Ježíška a klidné Vánoce.


Měsíc listopad nám utekl jako voda. My už známe o něco více písmenek a tvoříme slabiky. Všichni se moc snažíme, ale musíme opakovat i doma. Během hodiny prvouky jsme kreslili obrázek Ježíškovi. A čekáme jestli nám pošle pozdrav z Božího Daru v Krkonoších. Zúčastnili jsme se projektového vyučování a navštívili jsme Sládečkovo vlastivědné muzeum, kde probíhala výstava retro hraček a známek od Cyrila Boudy. Sami jsme si zkusili takovou známku vyrobit a moc se nám všem povedla. Nyní už se těšíme na Vánoce a hlavně na dárečky od Ježíška. 


Už jsme ve škole druhý měsíc a moc se nám tu líbí. Učíme se první písmenka, tvoříme slabiky, sčítáme a odčítáme do pěti a učíme se správně psát číslice. Teď nás moc baví prvouka. Učíme se o podzimu, všímáme si, jak se příroda mění, co se zrovna sklidilo a jaký z toho budeme mít užitek. Z přírodnin tvoříme v hodinách výtvarné výchovy a moc nás to baví. Také k nám do školy na hodiny tělesné výchovy začal chodit hokejový trenér a to vždy na jednu hodinu týdně. V rámci projektu Trenéři do škol nás každý měsíc navštíví jeden trenér daného sportu a ukáže nám, jak vypadá takový trénink, když děláte nějaký sport. Moc se nám hodiny tělocviku líbily a už se těšíme na trenéra florbalu. V tomto měsíci jsme byli v divadle na pohádce Popletené království. Seděli jsme přímo na pódiu a herci nás úplně vtáhli do děje, trochu jsme se báli, ale taky jsme se pěkně zasmáli. Před podzimními prázdninami jsme si ve třídě udělali strašidelný den. Plnili jsme úkoly, pracovali ve skupinkách, dlabali dýni a naučili jsme se strašidelný taneček. Všichni jsme přišli ve strašidelných kostýmech a společně jsme si užili hezké dopoledne.


Hurá, už jsme školáci. Do školy jsme se moc těšili. Jsme malí námořníci, kteří vypluli za dobrodružstvím a poznáním. Čeká nás dlouhá plavba. Společně navštívíme deset ostrovů, kde se postupně seznámíme s písmenky, kouzelnými slovy, čísly a potkáme nové kamarády. Tento měsíc se seznamujeme se školou, naučili jsme se novou písničku a dvě básničky. Procvičujeme prstíky a ruce, aby se nám dobře psalo. Cvičíme venku i v tělocvičně, zpíváme si, tančíme, kreslíme a vystřihujeme. Jsme šikovní a paní učitelce děláme radost. V pátek 24.9.jsme se učili v přírodě. Byli jsme v lesoparku Bažantnice. Společně jsme plnili úkoly, seznamovali se rostlinami a zvířaty v lese a sledovali jsme proměny v přírodě, které nastávají v podzimním období. Nakonec jsme hráli slovní, paměťové a pohybové hry. Moc jsme tento den užili.

Nahrávám data...

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.