Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Výchovný poradce


Výchovný poradce: Mgr. Irena Karasová  

Konzultační hodiny: pondělí 13 – 15 hodin   

Nebo dle dohody na tel. 312 685 020 

 

Informace pro rodiče vystupujících žáků 

 V tomto školním roce si žáci podávají do prvního kola přijímacího řízení  2  přihlášky. Přihlášku si žák doručí na příslušnou střední školu sám osobně či poštou. Zápisovým  lístkem  žák potvrdí svůj úmysl do školy  nastoupit.

 

Během září až prosince žáci navštěvují dny otevřených dveří středních škol. Každý žák obdrží Atlas škol, kde najde všechny potřebné informace. Žáci  i rodiče konzultují zvolenou školu s třídními učiteli a výchovnou poradkyní Mgr. Irenou Karasovou v pondělí od 14 – 15 hod.

 

Informační schůzka pro rodiče vystupujících žáků s výchovnou poradkyní bude po předchozím objednání individuálně.   Tel. na výchovnou poradkyni je 737444638.

 

Žáci, kteří si zvolí uměleckou střední školu, kde budou probíhat talentové zkoušky, musí podat přihlášku do konce listopadu.

 

V březnu před přijímacím řízením dostanou žáci jeden formulář Zápisového lístku, který si pečlivě uschovají. Nic do něho zatím nevyplňujte, počkejte, jak dopadne přijímací řízení!!!!!!  Během ledna si žáci doma vyplní přihlášku nanečisto, kterou odevzdají třídní učitelce do konce ledna. Je důležité pečlivě vyplnit adresu, telefonní čísla a název školy a obor, tato přihláška slouží jako podklad pro oficiální přihlášku.

 

Mgr. Irena Karasová, výchovná poradkyně