Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Výchovný poradce


Informace pro rodiče vystupujících žáků

 

 V tomto školním roce si žáci podávají do prvního kola přijímacího řízení 2  přihlášky. Přihlášku si žák doručí na příslušnou střední školu sám osobně či poštou. Zápisovým  lístkem  žák potvrdí svůj úmysl do školy  nastoupit.

 

Během září až prosince žáci navštěvují dny otevřených dveří středních škol. Každý žák obdrží Atlas škol, kde najde všechny potřebné informace. Žáci  i rodiče konzultují zvolenou školu s třídními učiteli a výchovnou poradkyní Mgr. Irenou Karasovou v pondělí od 14 – 15 hod.

 

Informační schůzka pro rodiče vystupujících žáků s výchovnou poradkyní bude po předchozím objednání individuálně. Tel. na výchovnou poradkyni je 737444638.

 

Žáci, kteří si zvolí uměleckou střední školu, kde budou probíhat talentové zkoušky, musí podat přihlášku do konce listopadu. V březnu před přijímacím řízením dostanou žáci jeden formulář Zápisového lístku, který si pečlivě uschovají. Nic do něho zatím nevyplňujte, počkejte, jak dopadne přijímací řízení!!!!!!

 Během ledna si žáci doma vyplní přihlášku nanečisto, kterou odevzdají třídní učitelce do konce ledna. Je důležité pečlivě vyplnit adresu, telefonní čísla a název školy a obor, tato přihláška slouží jako podklad pro oficiální přihlášku.

 

Na základě přihlášky nanečisto vyplní začátkem února výchovná poradkyně pro každého žáka jednu až dvě přihlášky. Orazítkované přihlášky s podpisem ředitele školy, které žáci popřípadě nechají potvrdit lékařem (pokud to střední škola vyžaduje), podepíší a dají podepsat zákonnému zástupci. Přihlášku doručí na příslušnou střední školu do 1. března.

Na střední školy a učební obory ukončené maturitní zkouškou probíhají v letošním roce jednotné přijímací zkoušky 12. a 13. dubna 2022. Do deseti dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí ze střední školy musí žák potvrdit úmysl do školy nastoupit tím, že tam doručí svůj Zápisový lístek. Není-li žák přijat v prvním kole, vyplní přihlášky do druhého kola na školy, kde je ještě volné místo.

 

  1. 11. 2021 Mgr. Irena Karasová, výchovná poradkyně

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.