Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Školská rada


ŠKOLSKÁ RADA -jmenný seznam členů pro funkční období 2021/2023.
Zástupci zřizovatele: Ing. Vladimír Moucha, Ing. Michal Muláček.
Zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Alena Sadílková, Mgr. Iva Levá.
Zákonní zástupci nezletilých žáků: Marcela Pácalová, Helena Muchová.

 

Školská rada pracuje v počtu 6 členů, dva jsou jmenováni za zřizovatele , dva jsou voleni z řad pedagogických pracovníků a dva z řad zákonných zástupců žáků .

Při své činnosti vychází z § 167 a § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a Jednacího řádu. Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád,a navrhuje jejich změny,schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

PDF souborVolební řád školských rad při ZŠ, jejichž zřizovatelem je Statutární město Kladno

PDF souborZápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY  30.09.2021