Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Školská rada


ŠKOLSKÁ RADA -jmenný seznam členů pro funkční období 2021/2023.
Zástupci zřizovatele: Ing. Vladimír Moucha, Ing. Michal Muláček.
Zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Alena Sadílková, Mgr. Iva Levá.
Zákonní zástupci nezletilých žáků: Marcela Pácalová, Helena Muchová.

 

Školská rada pracuje v počtu 6 členů, dva jsou jmenováni za zřizovatele , dva jsou voleni z řad pedagogických pracovníků a dva z řad zákonných zástupců žáků .

Při své činnosti vychází z § 167 a § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a Jednacího řádu. Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád,a navrhuje jejich změny,schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

PDF souborVolební řád školských rad při ZŠ, jejichž zřizovatelem je Statutární město Kladno

PDF souborZápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY  30.09.2021

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.