Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Školní družina

PROVOZNÍ DOBA Ranní provoz denně 6:30 – 7:40 Odpolední provoz (Po, Út, St, Pá) 11:40 – 16:15 Odpolední provoz ( Čt) 12:40 – 16:15 VYTVÁŘET DĚTEM HEZKÉ A PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ, KDE SI RÁDY HRAJÍ, PRACUJÍ A CÍTÍ SE ŠŤASTNÉ A SPOKOJENÉ PRACOVNÍ REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY 6:30 – 7:00 Individuální hry a odpočinek 7:00 – 7:30 Společenské hry ve skupině, vyrábění 7:30 – 7:40 Tělovýchovné chvilky 11:40 – 13:15 St, Čt, Pá - relaxace, hygiena, oběd, odpočinkové hry 12:00 – 12:35 Po, Út – odpočinkové hry, společenské hry 12:35 – 13:15 Hygiena, oběd 13:15 – 14:00 Řízené činnosti výtvarné, pracovní, rekreační, hodnocení činností, hygiena 14:00 – 15:00 Každodenní pobyt venku – vycházky, školní hřiště, Panská, palouk u rybníka Činnosti přírodovědné, sportovní, branné, rekreační 15:00 – 15:30 Hygiena, hodnocení činností, relaxace, rozhovory s dětmi 15:30 – 16:00 Příprava na vyučování – písemná – dle přání rodičů a učitelů, individuální hry 16:00 – 16:15 Pracovní činnosti spojené s úpravou a údržbou školní družiny. Činnosti probíhají podle týdenní skladby zaměstnání, k případným změnám dochází v souvislosti se změnami počasí nebo pro nepřítomnost paní vychovatelky. Školní družina je nedílnou součástí naší školy a vhodně doplňuje celý výchovně vzdělávací proces. Respektuje tradice školy, využívá jejich charakteristické podmínky a reaguje na požadavky dětí a rodičů. Naše školní družina má ve školním roce 2019/2020 tři oddělení s počtem 90. žáků.