Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

0.B


Měsíc listopad ukončil podzimní téma a my jsme se posunuli v rámci vzdělávání mílovými kroky vpřed. Děti umí vyjmenovat dny v týdnu, napočítat v řadě do 10 a rozlišit základní geometrické tvary nejen ve třídě s pomůckou, ale i ve venkovním prostředí kolem sebe /značky, tvar oken a domů/.  V rámci projektového dne jsme poznali další část města Kladna a to Sítnou. Pozvánku jsme dostali do MĚSTKÉ KINIHOVNY - dětského oddělení, ve kterém nás paní knihovnice seznámila s nejznámějšími autory dětských knížek a jejich ilustrátory. Děti měly možnost si prohlédnout oblíbené knížky a aktivní formou poznaly, jak i kniha v jejich životě může být přínosným prvkem.  Další období je ve znamení těšení se na ADVENT, VÁNOCE a vše, co s tímto časem souvisí.


Další školní měsíc nám utekl opravdu rychle. Byly v něm velmi znát pokroky dětí a to ve všech vzdělávacích oblastech. Umíme se přesně orientovat v prostoru školy a jejího okolí, dokážeme si samostatně uložit věci do skřínky a udržet pořádek kolem sebe, v sebeobsluze při hygieně a jídle jsme také velmi šikovní.   Děti pečlivě vyráběly papírové dráčky a vypracovávaly i jiné aktivity, související s podzimním tématem. V rámci PROJEKTOVÉHO DNE- KLADNO, NAŠE MĚSTO naši nejmenší zvládli cestu na představení do divadla LAMPION, dokázali tam udržet pozornost a celkově se, nejen v kulturním prostředí, chovat na jedničku.


Měsíc září nám přinesl mnoho nových zážitků spojených s nástupem do školy. Děti se seznámily s novou paní učitelkou, paní asistentkou, poznaly nové spolužáky v  jejich třídě. Naučili jsme se dodržovat režim školního dne, sezení v lavici i novým hrám, písničkám a říkankám spojených s nácvikem počítání, pohybové koordinace, soustředěním a udržením rytmu. Procvičovali jsme si pořadí dnů v týdnu, určovali znaky podzimu a také se učili správnému držení tužky při spojováni různých čar a linií. Snažili jsme se vybarvovat a malovat tak, abychom měli třídu vyzdobenou hezky barevnými obrázky.  Denní vycházky po okolí školy nám přinesly možnost zdravého pohybu a přispěly k rozvoji hrubé motoriky při zdolávání různých překážek. Byl to náš první měsíc školního poznávání a těšení se na další…

Nahrávám data...