Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Školní rok 2020/2021

V pondělí 30. listopadu 2020 přijdou do školy k dennímu prezenčnímu vyučování žáci 3. - 5. tříd a 9. třídy. V tzv. rotační výuce se 30. listopadu připojí k prezenčnímu vyučování žáci 6. B, 7.B. Žáci 6.A ,7.A a 8.A se budou vzdělávat distančně (z domova). V týdnu od 7. prosince 2020 se třídy v rotační výuce vystřídají a prezenční výuku budou mít třídy 6.A, 7.A a 8.A . Žáci 6.B ,7.B se budou vzdělávat distančně (z domova). Prezenční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu hodin.

 

 

Naší škole byla poskytnuta dotace MŠMT Praha v rámci rozvojového programu " Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020, VII. etapa "( č. j. MŠMT-17741/2020-1). Poskytnutá dotace 11 400 Kč

Naše škola je zapojena do projektu Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol.

 

 


Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Nenech to být!

Klikni zde!

Žáci dostávají zdarma oběd: polévku nebo předkrm, hlavní chod, nápoj, případně doplněk (salát, kompot, dezert nebo ovoce).
Recyklohraní 

Škola je zapojena do pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí.   Účelem projektu je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů.

Přípravná třída ve školním roce 2020/2021 
Pro přijetí do přípravné třídy potřebujete doložit odklad povinné školní docházky a vyplnit žádost o přijetí. Nabízíme Vám individuální péči o Vaše dítě v kolektivu cca 10 dětí. Pokud Vaše dítě není dostatečně vyzrálé pro školní docházku, má špatnou výslovnost atd., pak je pro něj přípravná třída velmi vhodná. Po roce pak může nastoupit do 1. ročníku kterékoli základní školy. Jestli váháte, přijďte se k nám podívat. Rádi Vám představíme program přípravné třídy. 
Bližší informace Mgr. Jaroslava  Stará  312 685 020

Školní poradenské centrum

Informujeme Vás, že na naší škole je zřízeno „Školní poradenské pracoviště“, jehož činnost se řídí novelou vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Poskytování poradenských služeb na naší škole koordinuje tzv. Školní poradenský tým. Výhodou školního poradenského týmu je, že umožňuje poskytnutí pomoci okamžitě a přímo na místě. Všichni členové týmu jsou odborníci, využívají znalosti prostředí a atmosféry školy, jsou blízcí a dosažitelní nejen pro děti, ale i pro rodiče a učitele. Poskytování poradensko-pedagogických služeb školou je bezplatné.

Mgr. Irena Karasová - speciální pedagog

Mgr. Martina Pečenková - metodik prevence rizikového chování

Mgr. Zdeněk Vých - ředitel školy, speciální pedagog

 

Mgr. Zdeněk Vých, Mgr. Irena Karasová -výchovný poradce a kariérový poradce pro II.stupeň 

 

Český zahrádkářský svaz 26. ročník výtvarné soutěže na téma "Moje oblíbená rostlina"

      

VÁŽENÍ RODIČE,
Z DŮVODU ZVÝŠENÝCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ VÁS ŽÁDÁME, ABYSTE NEVSTUPOVALI DO BUDOVY ŠKOLY. PŘI SJEDNANÉ KONZULTACI S PEDAGOGEM VYČKEJTE NA JEHO PŘÍCHOD A DBEJTE POKYNŮ ŠKOLNÍKA. RÁDI VÁM PODÁME O NAŠÍ ŠKOLE POTŘEBNÉ INFORMACE  A UMOŽNÍME VÁM NÁVŠTĚVU ŠKOLY ZA DODRŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PRAVIDEL.
     

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. VEDENÍ ŠKOLY