Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Školní rok 2020/2021

Od 17. května 2021 bude bez rotací fungovat 1. stupeň i 2. stupeň naší školy. Do školních lavic se tak vrátí všichni žáci školy.

 

Základní škola Kladno, Školská 322 nabízí žákům, které nevlastní počítač, zapůjčení školního počítače připojeného na internet. V případě zájmů, pište prosím na email: 9zs.kladno@centrum.cz nebo volejte 312 685 020

Vážení rodiče, žáci školy,

     vzhledem k současné kritické situaci a nejasnostem ohledně návratu žáků do škol k prezenční výuce jsme se rozhodli od 1. března 2021 navýšit počet on-line vyučovacích hodin prostřednictvím MEET GOOGLE. Tato úprava proběhla v souladu s metodickým doporučením MŠMT pro vzdělávání distančním způsobem a umožní alespoň částečně nahradit prezenční formu vzdělávání. Naším cílem je v této nelehké době zajistit v rámci možností požadované vzdělávání tak, aby bylo alespoň částečně možné navázat na další učivo.

Věřte, že i nám učitelům je tato dlouhá neutěšená situace nepříjemná a že bychom se již brzy chtěli s vámi žáky opět potkávat v lavicích, ale cesta bude bohužel ještě velmi složitá a náročná. Plně si uvědomujeme obtíže,  které vám mohou nastat při této formě vzdělávání, proto jsme připraveni nabídnout vám v případě potřeby osobní konzultace ve škole. Tuto možnost nám umožňuje metodický pokyn MŠMT. Je potřeba domluvit tuto  konzultaci s vyučujícím, popřípadě asistentem pedagoga a za požadovaných protiepidemických opatření je možné konzultovat ve formátu žák – vyučující (asistent pedagoga), popř. i rodič ve škole.

Školní jídelna : Žáci na distanční výuce mohou rovněž odebírat obědy do jednorázových obalů nebo do jídlonosičů od 10.00 – 10.45 hodin.

Žáci dostávají zdarma oběd: polévku nebo předkrm, hlavní chod, nápoj, případně doplněk (salát, kompot, dezert nebo ovoce).

Recyklohraní

 

Škola je zapojena do pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí.   Účelem projektu je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů.

 

Přípravná třída ve školním roce 2021/2022
Pro přijetí do přípravné třídy potřebujete doložit odklad povinné školní docházky a vyplnit žádost o přijetí. Nabízíme Vám individuální péči o Vaše dítě v kolektivu cca 10 dětí. Pokud Vaše dítě není dostatečně vyzrálé pro školní docházku, má špatnou výslovnost atd., pak je pro něj přípravná třída velmi vhodná. Po roce pak může nastoupit do 1. ročníku kterékoli základní školy. Jestli váháte, přijďte se k nám podívat. Rádi Vám představíme program přípravné třídy. 
Bližší informace Mgr. Jaroslava  Stará  312 685 020

Školní poradenské centrum

Informujeme Vás, že na naší škole je zřízeno „Školní poradenské pracoviště“, jehož činnost se řídí novelou vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Poskytování poradenských služeb na naší škole koordinuje tzv. Školní poradenský tým. Výhodou školního poradenského týmu je, že umožňuje poskytnutí pomoci okamžitě a přímo na místě. Všichni členové týmu jsou odborníci, využívají znalosti prostředí a atmosféry školy, jsou blízcí a dosažitelní nejen pro děti, ale i pro rodiče a učitele. Poskytování poradensko-pedagogických služeb školou je bezplatné.

Mgr. Irena Karasová - speciální pedagog

Mgr. Martina Pečenková - metodik prevence rizikového chování

Mgr. Zdeněk Vých - ředitel školy, speciální pedagog

Mgr. Zdeněk Vých, Mgr. Irena Karasová -výchovný poradce a kariérový poradce pro II.stupeň 

Kontakt na pověřence:        
  e-mail: poverenec@mestokladno.cz

tel.: 312 604 445  adresa: nám. Starosty Pavla 44, Kladno 272 01