Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Školní družina I.


PROVOZNÍ DOBA

Ranní provoz denně 6:30 – 7:40
Odpolední provoz (Po, Út, St, Pá)  11:40 – 16:15
Odpolední provoz ( Čt) 12:40 – 16:15

VÁCLAVA PŮČKOVÁ -vychovatelka ŠD

VYTVÁŘET DĚTEM HEZKÉ  A PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ, KDE  SI RÁDY HRAJÍ, PRACUJÍ A CÍTÍ SE ŠŤASTNÉ A SPOKOJENÉ

 PRACOVNÍ REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY                              

6:30 – 7:00       Individuální hry a odpočinek 
7:00 – 7:30       
Společenské hry ve skupině, vyrábění 
7:30 – 7:40       
Tělovýchovné chvilky
11:40 – 13:15   
St, Čt, Pá - relaxace, hygiena, oběd, odpočinkové hry 
12:00 – 12:35   
Po, Út – odpočinkové hry, společenské hry  
12:35 – 13:15
   Hygiena, oběd 
13:15 – 14:00   
Řízené činnosti výtvarné, pracovní, rekreační, hodnocení  činností, hygiena 
14:00 – 15:00   
Každodenní pobyt venku – vycházky, školní hřiště, Panská,  palouk u rybníka
                          Činnosti přírodovědné, sportovní, branné, rekreační
15:00 – 15:30   
Hygiena, hodnocení činností, relaxace, rozhovory s dětmi
15:30 – 16:00   
Příprava na vyučování – písemná – dle přání rodičů a učitelů, individuální hry
16:00 – 16:15   
Pracovní činnosti spojené s úpravou a údržbou školní družiny.
Činnosti probíhají podle týdenní skladby zaměstnání, k případným změnám dochází v souvislosti se změnami počasí  nebo pro nepřítomnost paní vychovatelky.Školní družina je nedílnou součástí naší školy a vhodně doplňuje celý výchovně vzdělávací proces.  Respektuje tradice školy, využívá jejich charakteristické podmínky a reaguje na požadavky dětí a rodičů.Naše školní družina má ve školním roce 2018/2019 tři oddělení s počtem 90. žáků.