Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

METODIK PRIMÁRNÍ PREVENCE: MGR. M. PEČENKOVÁ

Zobrazeno: 1025x
Konzultační hodiny: PONDĚLÍ 13.00 – 15.00 hodin .

PDF souborŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

PDF souborZÁKONY A VYHLÁŠKY

PDF souborKRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY

Působení školního metodika prevence má na naší základní škole dlouholetou tradici. Metodik prevence sestavuje preventivní program školy. Tento program mapuje aktuální situaci ve škole a reflektuje na evaluaci předchozího školního roku. Na školního metodika prevence se může obrátit žák školy nebo jeho zákonný zástupce při jakémkoliv podezření na počátek či průběh rizikového chování u žáků z pohledu zákonných zástupců, spolužáků i žáků samých. Každý z nás se může v životě setkat se situací, na kterou sám nestačí-neví si rady.

Jedním z těch, kteří nabízejí pomocnou ruku, je školní metodik prevence.
Školní metodik prevence je koordinátorem činností realizovaných v rámci primární prevence sociálně patologických jevů na škole. Funkce a náplň práce metodika prevence je legislativně vymezena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a podle příslušných ustanovení Školského zákona.

Těžiště práce školního metodika prevence spočívá v poskytování odborné rady a pomoci žákům, u kterých se vyskytly problémy v oblasti šikany, návykových látek, kriminality, vandalismu, patologického hráčství, poruch příjmu potravy, závislosti na virtuálních drogách a jiných patologických jevů, problémy domácího násilí apod. Pomoc patří i rodičům a ostatním žákům školy před negativními dopady, které by tyto sociálně patologické jevy mohly ve škole způsobovat. Školní metodik prevence je v individuálních záležitostech žáků i rodičů vázán mlčenlivostí.