Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Organizace školního roku 2021/2022


O r g a n i z a c e  š k o l n í h o  r o k u 2 0 2 1 / 2 0 2 2

Ředitel školy : Mgr. Zdeněk Vých  Ped. zástupce: Mgr. Jaroslava Stará  
Administrativní pracovník: Dana Straková Výchovný poradce: Mgr.Irena Karasová
Metodik pr. prevence: Mgr. Martina Kettnerová, Školní jídelna : G. Melčová 722 924 657
ŠKOLNÍ DRUŽINA: V. Půčková, E. Schier , H. Švarcová 
Koordinátor ŠVP: Mgr. Dana Menclová (1. stupeň) , Mgr. Libuše Salačová (2. stupeň)

PROJEKTOVÝ DEN
24.09.2021 19.10.2021 16.11.2021 15.12.2021
23.03.2022 21.04.2022 27.05.2022 08.06.2022

ŽÁKOVSKÁ RADA
01.10.2021 22.10.2021 03.12.2021 26.01.2022 25.03.2021 13.05.2022

TŘÍDNÍ SCHŮZKY
15.09.2021 24.11.2021 26.01.2022 13.04.2022
Individuální konzultace po dohodě s vyučujícím

PEDAGOGICKÁ RADA 31.08.2021 24.11.2021 26.01.2022 13.04.2022 22.06.2022

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách ve středu 1. září 2021. Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021. Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022. Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022. Jarní prázdniny 14. 2. - 20. 2. 2022. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022. Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022. Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022. Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.