Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Školní parlament 2021/2022

Na naší škole pracuje v úzké spolupráci s vedením školy a koordinátorem z řad vyučujících školní parlament. Existence žákovské samosprávy podporuje rozvoj demokratických principů v praxi a aktivní podíl žáků na chodu školy.

Podporuje jednak zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, jednak umožňuje podíl na chodu školy. Zástupci Školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití. Snahou koordinátora je podpořit dovednosti žáků spojené s aktivitami parlamentu tak, aby nebyl pouze formální záležitostí, ale aby byli žáci vedeni k odpovědnosti za svou činnost. Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i pedagogům, je prostředkem pro přenos informací a rozvíjení spolupráci mezi všemi třídami. Zároveň se snaží o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, etické výchovy a výchovy demokratického občana.

 

CÍLE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU:
Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy, zajišťovat zpětnou vazbu.
Zlepšovat spolupráci mezi všemi články školního života.
Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy.
Připomínat dodržování školního řádu a spolupodílet se na rozvíjení klimatu školy.
Pomáhat při organizaci chodu školy, řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy, spolupodílet se na akcích školy.
Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména kulturní a sportovní akce a jejich vyhodnocování.
Pěstovat pěkné vztahy mezi žáky, vzájemnou pomoc a respekt.

Kompetence ŠP

 1. Parlament může vznášet dotazy týkající se školních záležitostí
 2. Podávat návrhy na zlepšení činnosti školy a na její vybavení
 3. Připomínkách týkajících se chodu školy rada neprodleně informuje vedení školy, ta připomínky projedná a zpětně informuje radu o závěrech a možnostech řešení
 4. Podílet se na zlepšení spolupráce mezi učiteli a žáky, školou a rodiči
 5. Pomáhat při akcích pořádaných školou a při zviditelnění školy na veřejnosti

Pravidla chování v parlamentu:

 1. Jsme součástí jednoho týmu.
 2. Nebojíme se vyjadřovat své názory.
 3. Respektujeme názory všech i mladších spolužáků.
 4. Snažíme se řešit všechny školní problémy.
 5. Snažíme se o lepší atmosféru ve škole.
 6. Zúčastňujeme se všech schůzek parlamentu.
 7. Předáváme spolužákům nezkreslené informace.

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY:

 1. Schránka důvěry je tu pro všechny, kteří se potýkají v naší škole s nějakým problémem a chtějí pomoci s jejím řešením.
 2. Je umístěna v budově ZŠ Kladno Školská 322 v 1.patře budovy a přístupná všem, vybírána je každý pátek ráno preventistou školy a výchovným poradcem. 
 3. Jsme tu pro Vás a chceme Vám pomoci řešit obtíže s kamarádem, nebo v třídním kolektivu, či pokud jste svědkem nějaké ošklivé události.
 4. Pokud se bojíš sdělit osobně, je tu možnost o sdělení obtíží v anonymitě.
 5. Lze tedy psát anonymě i pod jménem, záleží na Tobě.

 

ČLENOVÉ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 2021/2022:

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.