Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

4. A

Třídní učitelka: Mgr. DANA MENCLOVÁ*****Asistent pedagoga: JANA LOUVAROVÁ

Nahrávám data...

Další zajímavou a poučnou akcí byl program "Recyklace hrou". Povídali jsme si o správném třídění odpadů, o významu recyklace a také jsme si zkusili "rozebrat" počítač a pračku a roztřídit správně do odpadu.

Také jsme navštívili dětské oddělení Městské knihovny Kladno. Paní knihovnice nám vyprávěla o pověstech. Seznámili jsme se se Starými pověstmi českými, prohlédli jsme si při tom různá vydání knih. Také nám četla pověsti o různých místech v Kladně. To bylo moc zajímavé. Ve škole jsme si potom prohlédli další knihy Starých pověstí českých, jednu dokonce 100let starou, a v čítance jsme si přečetli pověst "O praotci Čechovi" a komiks "O svatém Václavovi".
Obě akce se nám moc líbily.

V listopadu při dalším projektovém dnu jsme navštívili Kladenský zámek. Tam jsme si prohlédli stálou expozici věnovanou kladenskému rodákovi Zdeňku Milerovi, který vytvořil pohádkovou postavičku Krtečka. Na výstavě jsme si prohlédli Milerovu  pracovnu, spoustu obrázkových knížek o Krtkovi a dalších zvířátkách, viděli jsme několik pohádek a také jsme se seznámili s Krtkovou cestou do vesmíru.

V zámku jsme kromě výstavy také navštívili důlní štolu a v ní jsme poznali, jak se dříve v Kladně těžilo uhlí.
Projektový den byl moc zajímavý a poučný.

Ve středu 6. října jsme v rámci dopravní výchovy byli na dopravním hřišti. Zopakovali jsme si tam dopravní značky a pravidla silničního provozu pro "řidiče" kol, která jsme probrali při teoretické části ve škole. Pak jsme dostali helmy a kola a jezdili jsme. Museli jsme se snažit všechna pravidla dodržovat, aby nedošlo k havárii. Jízdy se nám všem dařily a moc jsme si dopoledne užili.  V úterý 19. října jsme při projektovém dnu navštívili divadlo Lampion, představení "Prapodivné království". Hra byla o malém chlapci, který poznal, jak je důležité pravé přátelství. Představení se nám moc líbilo. Cestou do divadla jsme si ve městě ukázali významné budovy - radnici, kladenský zámek a zámeckou zahradu, městské divadlo, vědeckou a dětskou knihovnu. Také jsme sledovali dopravní značky a opakovali si pravidla pro chodce a cyklisty, která jsme se naučili při dopravní výchově.


Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli ve škole. Už jsou z nás čtvrťáci. Tři spolužáci odešli do jiné třídy, zato máme nové spolužačky Vanessu, Markétu a Jennifer, takže kluci už nejsou v přesile. Když jsme se ve škole rozkoukali a popovídali si o zážitcích z prázdnin, začali jsme opakovat učivo z loňského roku. Letos máme místo prvouky 2 nové předměty - vlastivědu a přírodovědu. Také už jsme měli první letošní projektový den "Oslavy podzimu". Šli jsme do lesa k Bažantnici, kde jsme poznávali stromy a jejich plody, pozorovali jsme lesní a vodní živočichy a také jsme si povídali o správném chování v přírodě. Cestou jsme si také opakovali dopravní značky, protože jsme ve škole měli dopravní výchovu, abychom mohli začít sami jezdit na kole. 


1. června jsme se spolužáky oslavili Den dětí. Sešli jsme se ve třídě, kde jsme si rozdali a vybarvili kartičky na plnění různých zábavných úkolů a také jsme dostali nanuky. Úkoly jsme pak plnili venku. Skákali jsme z místa do dálky, házeli míčky do kruhu, skládali puzzle, hádali jsme hádanky a poznávali stromy. Bylo to hezké dopoledne. 

Celý červen jsme pak ve všech předmětech dokončovali a opakovali učivo a také jsme psali prověrky. Při čtení jsme přečetli celou knihu o Ferdovi Mravencovi. Moc se nám líbila.
Také jsme měli projekt "Ochrana člověka", který byl kvůli špatnému počasí v tělocvičně. Při něm jsme si zopakovali dopravní značky a bezpečnost na ulici, učivo PRV o našem těle a ošetřování zranění. Z naší třídy se zúčastnili pouze 4 žáci - Růža, Jolana, Kristián a Tibor. 
30. června jsme se naposled v tomto školním roce sešli ve třídě a rozdali si vysvědčení. 
Všem přejeme krásné prázdniny a těšíme se do 4. třídy.