Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Přípravná třída

Třídní učitelka: Mgr. Milena Boušová


     
Vážení rodiče, 
od školního roku 2016/2017 je na naší  škole otevřena přípravná třída. I tento rok je v provozu.

Přípravná třída je vhodná pro děti s odkladem školní docházky tzn. pro děti školně nezralé, které nemohou docházet do mateřské školy. 

Jejím hlavním úkolem je připravit  na školní docházku děti

  • se sníženou koncentrací pozornosti
  • s obtížemi v pohybové koordinaci
  • s vadou řeči
  • s grafomotorickými obtížemi
  • se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním
  • se zdravotními problémy.  


 

 
   

        Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních  a komunikačních dovedností, utváření hrubé i jemné motoriky, rozvíjení pozornosti a soustředění, utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, rozvoj hudebních a výtvarných schopností.  Výuka probíhá od 8:00 do 11:40, děti mají možnost navštěvovat školní jídelnu a odpolední školní družinu (11:40 - 17:00). Přípravná třída  se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. Na konci školního roku se stručně slovně zhodnotí, s jakým výsledkem dítě přípravnou třídu absolvovalo.

                

 

9zs.kladno@centrum.cz           312 685 020