Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

1. A

Třídní učitelka: MGR. IVA LEVÁ*****Asistentka pedagoga: ŠTEPÁNKA KYLIÁŠOVÁ

Nahrávám data...

Za první pololetí se z nás všech stali opravdoví školáci. Každý pracoval podle svých možností a schopností a každý udělal kus školní práce. Někomu jde pěkně čtení, někdo je dobrý v počítání, někomu se daří v prvouce, někdo je dobrý v tělesné výchově, nebo krásně kreslí. Prostě se ve škole všichni moc snažíme, a proto nás paní učitelka často chválí. V prvouce jsme se v lednu učili o zimě, a o zvířatech, jak se o ně v zimě starat. Napadl sníh, a tak v rámci tělesné výchovy jsme vyrazili do lesa a zvířátkům zanesli krmení a postavili si sněhuláky. Bylo to prima. Ve čtvrtek si budeme rozdávat naše první Vysvědčení, těšíme se. Pak budou následovat jarní prázdniny, tak ať si je všichni pěkně užijeme! 

Na začátku prosince jsme si  trochu čertovsky zazlobili, čertovsky si vyzdobili třídu a  pro radost si vyrobili čertovské svícny. Naučili se básničky a shlédli krátkou pohádku Jak to bylo s Mikulášem. V učení doháníme distanční výuku. Sčítáme a odčítáme do 6, tvoříme a řešíme slovní úlohy. To nás baví. V českém jazyku poznáváme stále nová písmenka, skládáme z nich slabiky a slova, která dokážeme i přečíst. V písance se učíme psát první psací písmenka. Někteří z nás začali psát už perem. Ostatní, aby také mohli psát perem, musí správně držet tužku a při psaní na ni netlačit. V rámci projektu Vánoce si ve škole užíváme vánoční atmosféru.Pěkně se k sobě chováme. Ustrojili jsme si stromeček a sestavili betlém od J. Lady. O  Vánocích jsme si také povídali s Ájou v Prvouce. Ve výtvarné výchově jsme si vyrobili vánoční přáníčka a posloucháme koledy. Teď se už těšíme na vánoční prázdniny a hlavně na Vánoce. Přejeme všem, ať jsou šťastné a veselé! 
Po distanční výuce jsme se ve škole všichni rádi viděli. Děkujeme maminkám a tatínkům, kteří se s námi učili, abychom naučené učivo doma nezapomněli. V učení jsme se tak pěkně zorientovali, čteme pěkně písmenka, slabiky a začínáme číst první slova. A z toho máme velkou radost. Také kromě určování první hlásky ve slově, umíme v něm určit i první slabiku. To je pro nás nové a při práci nám pomáhají kreslené obrázkové karty. V matematice jsme zopakovali čísla do pěti, jejich porovnávání a sčítání. Učivo opakujeme i pomocí soutěží a to nás hodně baví. Pro spravedlivý výběr soutěžících jsme se naučili také nová rozpočítadla. Co nového jsme také zvládli, bylo psaní příkladů do sloupečku pod sebe, a to nám dalo hooodně práce. V prvouce jsme s Ájou začali nové téma U nás doma. Povídali jsme si o rodině a kdo do ní patří. Za domácí úkol jsme si ji nakreslili a spolužáky s ní seznámili. Víme jak je pro nás naše rodina moc důležitá. Protože nemůžeme teď ve škole cvičit, chodíme v rámci projektu Kladno naše město na vycházky. Téma mají poznávací, turistické, nebo relaxační. V rámci projektu Podzim se během distanční výuky někteří z nás zapojili do výtvarné soutěže. Vyrobili jsme papírové draky, vlaštovky, nakreslili pohádku, nebo podzimní obrázek s básničkou. Všechny výrobky byly vyhodnoceny a dostali jsme za ně pěkné odměny.  
V říjnu jsme ve škole udělali kus práce a začalo se nám v učení dařit. V Živé Abecedě jsme se naučili pomocí obloučků vázat první písmenka do slabik. Nejprve jsme naslouchali, pak čtení trénovali společně a potom zkoušel číst každý sám. Zvládli jsme tak první krůčky čtení a velká radost doprovázela i malý úspěch.
V matematice počítáme do 5. Zvládli jsme porovnávací znaménka a znaménko plus. Seznámili jsme se s prvními příklady na sčítání. Dalo nám to pěkně zabrat, ale všichni jsme se moc snažili a paní učitelka nás moc chválila. Tělesnou výchovu díky pěknému podzimnímu počasí jsme si užívali venku s míčem a švihadly, naučili jsme se i novou pohybovou hru. Podzim jsme také sledovali každý den ze třídy. Máme v ní velká okna, ze kterých můžeme pozorovat a povídat si o stromech, které z nich vidíme. Nejzajímavější je pro nás velký strom kaštan - jírovec maďal. Pozorujeme ho, hledáme na něm změny a události, které se na něm dějí, a moc nás to baví. Vzhledem k distanční výuce se, ale teď, musíme učit doma. Nejvíce trénujeme a opakujeme matematiku a český jazyk - Živou Abecedu. Někomu při učení doma pomáhá interaktivní učebnice. Všichni si, ale přejeme jít do školy a učit se v ní.
O podzimní prázdniny, nezapomeňte na přírodu, pozorujte ji, jak je zajímavá a krásná.    
V září se z nás stali školáci a ve třídě se z nás stali kamarádi. Už víme, jak je naše škola veliká, trochu se v ní orientujeme a víme, kdo v ní všechno pracuje. Víme, co je vyučovací hodina, přestávka, umíme pěkně pozdravit, poprosit i poděkovat. Ve třídě jsme si určili Pravidla chování a snažíme se je dodržovat. Pro někoho je to stále těžké, ale kamarádi pomohou, aby se nám všem dařilo. Na začátku školního roku jsme si povídali o tom, jak se bezpečně dostaneme do školy, jaká pravidla má chodec dodržovat a nakreslili jsme si semafor pro chodce. Na procházce jsme pozorovali dění na velké křižovatce u školy a vyzkoušeli si správné přecházení po přechodu i v podchodu. 
Naučili jsme se také první básničky pro radost a paní učitelka nám četla pohádky O perníkové chaloupce a O veliké řepě. Pohádky jsme si zahráli i nakreslili. Byla to legrace. O pracovní činnosti jsme si vyrobili veselá sluníčka a vystavili si je ve třídě. V učení nám pomáhá interaktivní tabule. V matematice se učíme počítat prvky do pěti, čísla do pěti umíme správně přečíst a napíšeme číslo 1,2. V českém jazyku téměř všichni umíme přečíst dvě písmenka M, m, A,a, hodně si také povídáme, popisujeme obrázky, abychom se pěkně rozmluvili. Učíme se stále správně držet tužku při kresebních cvicích. Zvládli jsme také projektový den, který jsme si užili v lese v Bažantnici. Nasbírané šišky a žaludy využíváme při počítání v matematice.