Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKA K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 2023/2024
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání mohou zákonní zástupci doručit příslušné škole do datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou, případně dalšími distančními nástroji v době do 20. dubna 2023 do 12:00 hodin.

Formuláře a podrobné informace budou poskytnuty ze strany jednotlivých škol, kontakty na ně naleznete na 

 

https://mestokladno.cz/.   PDF souborSPÁDOVÉ OBVODY    PDF souborROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU

 

PDF souborZÁPISOVÝ LISTEK                PDF souborŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Zápis do budoucích prvních tříd pro školní rok 2023/2024 proběhne v termínu od 21. 4. 2023 do 22. 4. 2023. V pátek od 14:00 do 18:00 hodin, v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin. Umožněno bude rovněž osobní podání žádosti ve škole ve dnech 18. až 20. dubna 2022 od 9:00 do 12:00 hodin, v pátek 21. dubna 2023 od 14:00 do 18:00 hodin a v sobotu 22. dubna 2023 od 9:00 do 12:00 hodin.

Kritéria      

Kritéria pro zápis dětí k povinné školní docházce tak, aby byly přijímány v následujícím pořadí:

  1. děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu
  2. děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou)
  3. ostatní děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna
  4. děti s místem trvalého pobytu mimo území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou)
  5. děti s místem trvalého pobytu v obci, která nezřizuje základní školu
  6. děti s místem trvalého pobytu v obci, která zřizuje základní školu

 

s tím, že ostatní podmínky nesmí být v rozporu se školským zákonem a musí naplňovat právo rodičů na rovné zacházení v přístupu k plnění povinné školní docházky.

.

PLNĚNÍ POVINNOSTI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024 se dostaví děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2023, tzn. děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2022 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37  odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žádáme rodiče, aby si přinesli občanský průkaz a rodný list dítěte.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.