Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

METODIK PRIMÁRNÍ PREVENCE: MGR. M. KETTNEROVÁ

Zobrazeno: 1089x
Konzultační hodiny: STŘEDA 14.00 – 15.00 hodin .

PDF souborŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

PDF souborZÁKONY A VYHLÁŠKY

PDF souborKRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY

PDF souborSTRATEGIE PREVENCE ŘEŠENÍ ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI ŽÁKŮ

 

PDF souborŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

Působení školního metodika prevence má na naší základní škole dlouholetou tradici. Metodik prevence sestavuje preventivní program školy. Tento program mapuje aktuální situaci ve škole a reflektuje na evaluaci předchozího školního roku. Na školního metodika prevence se může obrátit žák školy nebo jeho zákonný zástupce při jakémkoliv podezření na počátek či průběh rizikového chování u žáků z pohledu zákonných zástupců, spolužáků i žáků samých. Každý z nás se může v životě setkat se situací, na kterou sám nestačí-neví si rady.

Jedním z těch, kteří nabízejí pomocnou ruku, je školní metodik prevence.
Školní metodik prevence je koordinátorem činností realizovaných v rámci primární prevence sociálně patologických jevů na škole. Funkce a náplň práce metodika prevence je legislativně vymezena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a podle příslušných ustanovení Školského zákona.

Těžiště práce školního metodika prevence spočívá v poskytování odborné rady a pomoci žákům, u kterých se vyskytly problémy v oblasti šikany, návykových látek, kriminality, vandalismu, patologického hráčství, poruch příjmu potravy, závislosti na virtuálních drogách a jiných patologických jevů, problémy domácího násilí apod. Pomoc patří i rodičům a ostatním žákům školy před negativními dopady, které by tyto sociálně patologické jevy mohly ve škole způsobovat. Školní metodik prevence je v individuálních záležitostech žáků i rodičů vázán mlčenlivostí.